At arbejde med gamle bygninger

Igennem de seneste 12 år har Ark-Fab løbende været engageret i arbejdet med bevaringsværdige og fredede / gamle bygninger:

En gammel Brænderigård i Kalundborg, der er omdannet til syv nye boliger.

En oprindelig skole liggende midt det ældste København, der er ombygget til 18 attraktive herskabelige lejligheder.

Renovering af smukke, gamle bygninger i Københavns Frihavn.   

Løngangsstræde 22

Efter 70 års misrøgt er en oprindelig skolebygning transformeret til statelig boligejendom – Løngangsstræde 22.  Den gamle skolebygning transformeres til boliger – alle med en indbygget scenografi fra de oprindelige tykke buehvælv, der flankerede skolens gange. Fotoet er taget fra den gamle gymnastiksal, der siden kom til at rumme to fantastiske penthouse lejligheder.

En ny herskabelig lejlighed midt i det ældste København

Specialdesignede paneler og brede plankegulve i ubrudte længder.

Københavns gamle Frihavn

Restaurering af de gamle facader og facadepartier.

Siden 2021 har Ark-Fab samarbejdet med By & Havn i forbindelse med renoverings- og istandsættelsesarbejder af de smukke ejendomme ned i den gamle frihavn.

I 2023 er der fokus på den oprindelige Post- og Telegrafbygning som  er under en gennemgribende facaderenovering. Vi afsøger egnede teknikker til genetablering af de gamle sandstensornamenter og finder en erstatnings-mursten, der passer i glød og tekstur til de oprindelige sten.

.